Bộ chuyển đổi áp suất 2051CG2A22A1AB4M5 Rosemount

Xuất xứ Germany, Singapore, China