Cảm biến quang OJ500-M1K-E23 kèm dây LME 18-2,3-0,5-K3 Pepperl+Fuchs