Công tắc áp suất DS1102VDYYBKYY00D, Fischer DS1102VDYYBKYY00D0544

    Ảnh sản phẩm là hình chụp thực tế