Can nhiệt đầu dò loại K mã WRN187 KE đầu dò ren 8×1.25

180.000

This is a simple product.