Van khí nén TG2521-08, Van điện từ 5/2 một đầu điện TG2521-08 STNC

170.000