Thiết bị phân phối

  • Rosemount, E&H: Chuyên về bộ chuyển đổi áp suất, nhiệt độ…
  • Asco, Airtac, UniD: Chuyên về thiết bị van, xi lanh khí nén…
  • Schenck, Lccont Plus, KHE, LCXK: Bộ điều khiển đầu cân…
  • Anhui Electric: Chuyên về thiết bị chuyển đổi điện: can nhiệt, đồng hồ, TU, TI…
  • Ecarbon, Morgan, Morteng, Donon: Chổi than

 

Banner Hover effects