Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 248HANAN0NS, Rosemount Temperature Transmitter 248HANAN0NS