Bộ đo lưu lượng 7MF4433-1FA02-2AB6-Z Siemens

13.000.000